Top Headlines:

अमेरिकी राजदूत टेप्लिट्ज आफ्नो कुकुरलाई टीका र माला लगाइदिनुभएको छ

 

आज नेपालमा यमपञ्चकको दोश्रो दिन, सबैको भरपर्दो र इमान्दार घरपालुवा जनावर् मानिने कुकुरको पूजा गरिन्छ। राजदूत टेप्लिट्जले पनि आफ्नो कुकुरलाई टीका र माला लगाइदिनुभएको छ।